TRUE or FALSEشما دوست دارید زمان بیشتری را با دوستان بگذرانید؟

شما می خواهید بچه دار شوید.

شما خیلی اعتراض می کنید

شما آن کسی که قبلا شما را اذیت کرده، بخشیده اید.

شما عاشق شکلات هستید؟

شما عاشق زندگی کردن به سبک لوکس هستید؟

همیشه حق با شماست

شما دوست دارید بازی کنید؟

شما دوست دارید بیشتر وقت خود را در تنهایی سپری کنید؟

شما کتاب خواندن را دوست دارید؟

شما خالکوبی دارید

شما آشپزی کردن را دوست دارید؟

شما همیشه دیر می رسید

شما عاشق ساده زندگی کردن هستید؟

شما نحوه مدیریت کردن وضعیت های مختلف را به آسانی می دانید؟

شما قهوه دوست دارید؟

شما یک فرد جدی هستید؟

شما ورزش کردن را دوست دارید؟

شما بعد از 3 بار نوشیدن، مست می شوید

شما خیلی می خوابید؟

آیا شما اشتباهات دیگران را هرگز نمی بخشید؟

شما نحوه ساز زدن رو می دانید

شما دوست دارید همیشه مسافرت کنید؟

شما دوست دارید زمان بیشتری را با خانواده بگذرانید؟

شما تنبل هستید

شما تماس هایی از روی شوخ طبعی انجام می دهید؟

شما هر روز خوشبو کننده استفاده می کنید

شما همیشه خرید کردن را دوست دارید؟

شما خیلی صحبت می کنید؟

شما عاشق حیوانات هستید؟

شما دوست دارید تا بیشتر در شبکه های اجتماعی پست بگذارید؟

شما به دیگر افراد اعتقاد دارید؟

شما خیلی به سایرین اعتماد می کنید؟

شما از آنچه که پیش از این انجام داده اید، پشیمان هستید

شما در حمام آواز می خوانید.

شما تمایل دارید تا در 5 سال آینده ازدواج کنید

شما نحوه رقصیدن را می دانید

شما بستنی دوست دارید؟

شما دوست دارید فیلم تماشا کنید؟

شما قبلاً یک نامه عاشقانه نوشته اید

شما یک فرد شوخ طبع هستید؟