2021 Friendship Dareشما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟