2021 Friendship Dareآیا شما راز نگهدار هستید؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟